Ali-A:ye Lígang

 Ali-A:ye Lígang Lokké Taunam.

আলি আঃয়ে লিগাং পাঠটোৰ  প্ৰশ্নোত্তৰ:1)Taunam: Ali-A:ye liga:dok luké:dém ajjarra attoka? Lígang longédo oko oko amliyém pidgoddon? Amli pidgoddok lunam lube:dém atkantoka.

Adlad:-Ali-A:ye liga:dok luké dé "Ali" dé amli: manggom ali, "A:ye" dé apíné e:né a:yé, "Lígang" dé legodnam manggom pidgodnam. Lígang longédo a:m, enge, mírsí,tapa, take, pagli, singkíg, tépang atiém bulum pidgod-legoddo.

   Amli: piddodok lunam lube:dé sémpé

 1/Upouka, gu:sing gammangé tolo bolo langka. Silotagying tangngoko dope-tí:pénammém piddung,opan ki:panémk ogo:momanggom bisuyékuké. 

2/Kumdang ringgongé tattolangka, sine-yogné ta:to-ya:yo nolu tadlangka.

     Gomsi-gomrangé, gertum-motumné sokké gipakka:langka, silotangngo tagying dopénammém pidgoddung opan ki:pa:ném kogo:manggom bisuyéké. Okum ko:jé yanggono manggomru:né-pínéno ésang édu:motei, toku ta:toa Y:yo nolu arígém kanggab tadgab bilangka.


2)Taunam: Ali-A:ye Lígang idodom oko oko attarém lagidan émna Ba:né Kébangé atkantu:n? 

Adlad:- Ali-A:ye Ligang idodom laginam attarkídí:dém

1/Murong kumsung,po yupko dírbí adgod kísapé mopa:yé. 

2/Ali-A:ye Lígang léga:pé monam Murong kumsung, po:yub édémbulum tasé, Tokong anné, Tora édémbulumpin attarki mopa:yé, édémbulum mépagge:la guyé asíg,Narikol anné, Guyé anné mélígla:ma:yé.

3/ Murong, Kumsung, po:yubdémbulum mododom jéying ja, yumranglok ma:né nésin-néyi:lok ríbíém Yé nape ilikpa yé, sutoli,tar, plastic ríbíémbulum mélígla:ma:yé. 

4/Ali-A:ye Lígang idodo lé:tom atíémpin bédu-gasor mélígla ligangém moírla:mayé.

5/ Ali-A:ye Líga:do Liggod/Lí:lub dokké lula Lí:len do:pé afké dolod-tí:lodém dopa:yé. 

6/Ali-A:ye Liga:dém do:lung kisapé moírla:yé.

7/Ali-A:ye Líga:dém lutomna dírbí yumdéngémpin agerém gerla:ma:yé émna:sin atkantung.


3)Taunam:-       Lo lo:le lo:le lo:le

                         Dabo lo:le lo:le lo:le

                        Sisug sugbo sugbo bodiya

                        Réngam gambo gambo bodiya

      -Séni:tomsok lukéng agomdém adjarla léngkantoka?

 Adlad:- Sisug sugboé mé:pola kapé sumgo: sumgo:la so:mandoji édémí:pé ngolu sí:sangé mé:pola lígang í:rdíso so:mandung émna monamko.


Dobur Lokké Taunam

PO:RAG Lokké Taunam

4)Taunam:- Yo ru:sé pa:mosutoka, omumbulua ru:se pa:mosutoka, Yo kékténgém béréng sutoka, omumbulua kékténgém béréngsutoka. -Sé ni:tomsok lukéngém kinkampé adjarra léngkantoka?


Adlad:- Kai sí: jon-ajon kídínga, ursu-lasula kangkanpé lenna lígang í:rdísém mé:po méngan molai. 

5)Taunam: Yo Dumlabém lommo sutoka, Lé:ti dumlabém lammo sutoka, Yo déíré pongkírla:jé, Gí:dab déíré pongkírla:jé.

-Sé ni:tomsok lukéngém adjarra attoka.

Adlad:- Arai ariané dumídém kangkanpé tupsula lentoka, ngolu takamé so:man yírmanna érang-éra:lo lígangémir mola:jé émna lukandung.


6)Taunam: Ki:bo- ki:tum dok luké:dé okkon? Bikpansula atkanna kindopé lukantoka.

Adlad:- Ngoluk kinkampé míjí:né abo iki:dém ki:bo émdo, bík luké:dém bíkpan yémílo sémpélendo-Ki:bo-Iki:+Abo. Odokké míjí: minéla gíkuné tunkí-tunkila tunna gía:né iki:dém ki:tun émna ludo. Édém bíkpansuyemilo-Iki:+Tun émna ngolu lukanna:dag.


7)Tunam:- Ali-A:ye Lígang líggoddo éddíko pi:ro amíngém ilígdon?

Adlad:- So:pi:ko pi:ro amíngém ilígdo.


8)Taunam:- Ke:san, ngosan, Dinsandé okkon?

Adlad:-  = Ke:san, Ngosan, Dinsan sé appi:sé lígang adílo donam sane attarko. Buluk luké:dém bíkpansula ka:milo arang luké:dém ngolu sémpé kina:do.-Ke:san= Take:+A:san, Ngosan Ongo+A:san, Dinsan=Adin+A:san. I: lenném dopa:mang émna sémpé dodag.


9)Taunam: Ali-A:ye Liga:lo Take: lang Ongngom Yonnusula moge:la donamko dodo, édém okko émdon? 

Adlad:-Tí:mí émdo.


10)Taunam:- Mérpung dé okkon?

Adlad:- Mérpung dé okkon kinkapé gídodo bík gompirdé kapé lendu:n édém kinamdé aido. Ngoluk kinkampé Mérpung= Dumér+Etpung. Mittuglo yetpumsula génam mipakpé lumílo paguri kísanédém ngolu mérpungé émdo.


11)Taunam:- "Apta" dé okkon?


Adlad:- Ali-A:ye Lígang légangé sé gínam agerko émna kina:dung, Ali-A:ye Lígang longédo le:né i:yyé língírra kané ongo adiném dopa:mang émna mé:lotko dung édémpé doyémílo pidgodnam amliyém tapum tariyé dodo émna mé:moko kado, Odok légangé lo:níd Po:lo po:pébong ongo mago:la manggom yumrang simín-sira mala mipakpé lumilo sikar mokapé gínamdém apta gínam émna ludo.


12)Taunam :- Ali-A:ye-Líga:dém oko po:lolok oko longédo moí:rdon?

Adlad:- Ali-A:ye-Líga:dém Ginmur po:lolok a:pongarné lígang longédo moí:rdo.


13)Taunam :- Ali-A:ye-Líga:dém Ginmur po:lolok lígang longédo moírpé lagidak émna Ba:né kébangé dílo ru:sékton?

Adlad :- 1966 Dítagdok ba:nam ba:né kéba:lo ru:sékka. Taunam :-Líga:dém éddí longékopé moí:rdon? Adlad :- Longo (5) longkíkopé moí:rdopé Ba:né Kébangé toliktung.Post a Comment

Previous Post Next Post

Ads

Photo Ads